I bigården         

 Åke och mamma Karina ger bina en ny skattlåda

 Dags för skattning.

 -Jo, där går hon, drottningen.

   tillbaka